+36 1 322 0032 | BELÉPÉS
travelorigo.com

Általános Felhasználási Feltételek

FELHASZNÁLÓ MINT WEBOLDALHASZNÁLÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI


1.    Általános
1.1.     A jelen Általános Felhasználási Feltétel (ÁFF) azokra a weboldalakra vonatkozik amely megjelenítésében tartalmazza a TRAVELORIGO LLC  cégnevet, vagy/és annak leányvállalatai, társcégei, disztribúciós cégei által történő TRAVELORIGO hivatkozást (a továbbiakban: TRAVELORIGO) és/vagy amit a TRAVELIUM SOFTWARE (továbbiakban: TRAVELIUM SOFTWARE) szolgál ki, valamint annak használatára és használati díjaira (továbbiakban: LICENCE DÍJ) vonatkozó feltételeket, amely a TRAVELIUM SOFTWARE minden FELHASZNÁLÓjára érvényes.
1.2.    A TRAVELORIGO név alatt a nevében, vele szerződött meghatalmazottjait (továbbiakban MEGHATALMAZOTT) is értjük, akik jelen ÁFF-ben foglaltakkal kapcsolatosan teljeskörűen eljárhatnak.
1.3.    Jelen szerződés a TRAVELIUM SOFTWARE által kiszolgált azon portálokra vonatkozik, amelyeken megjelenik az oldalon a TRAVELORIGO cégneve és/vagy logója és/vagy a portálon keresztül a regisztrált FELHASZNÁLÓk bejelentkezhetnek a TRAVELIUM SOFTWARE rendszerén létrehozott fiókjukba, illetve jelen szerződés feltüntetésre kerül az oldalon, mint általános felhasználási feltétel. Továbbá jelen szerződés vonatkozik a TRAVELIUM SOFTWARE partner oldalaiba beépített a TRAVELIUM SOFTWARE részét képező szoftverek, motorok, adatok, adatbázisok, szolgáltatások használatára abban az esetben is, ha az adott partneroldal csak a FELHASZNÁLÓ személyes fiókjába (esetleg FELHASZNÁLÓI FIÓK) történő belépést követően tünteti fel jelen szerződést az oldalán.
1.4.    A TRAVELIUM SOFTWARE által működtetett portálokra belépő bármely látogató, illetőleg mindenki, aki a TRAVELIUM SOFTWARE bármely regisztrációhoz nem kötött vagy regisztrációhoz kötött szolgáltatását igénybe veszi FELHASZNÁLÓnak (továbbiakban: FELHASZNÁLÓ) minősül. Amennyiben a FELHASZNÁLÓ a TRAVELIUM SOFTWARE bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen szerződés feltételeit.
1.5.    A TRAVELORIGO bármikor jogosult a jelen ÁFF módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a weboldalon vagy/és elektronikus levél, e-mail útján tájékoztatja a FELHASZNÁLÓkat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a FELHASZNÁLÓ elfogadja az ÁFF módosítását.
1.6.    A TRAVELIUM SOFTWARE tartalmai kizárólag tájékoztató jellegűek, így a portálon hozzáférhető tartalmak pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért – TRAVELORIGO által felhasznált nagyszámú forrás rendszeres és folyamatos ellenőrzésének lehetetlensége miatt – TRAVELORIGO nem felel.


2.    Regisztráció és FELHASZNÁLÓi fiók létrehozása
2.1.    TRAVELORIGO a TRAVELIUM SOFTWARE használatát regisztrációhoz és FELHASZNÁLÓi fiók létrehozásához kötheti.
2.2.    A regisztráció a FELHASZNÁLÓt nem jogosítja fel a TRAVELIUM SOFTWARE korlátlan használatára. A FELHASZNÁLÓ az általa igényelt modulok körét meghatározhatja a regisztrációja során, azt követően pedig - amennyiben az igénybevételhez szükséges követelményeknek megfelel - változtathatja.
2.3.    TRAVELORIGO jogosult, a TRAVELIUM SOFTWARE moduljainak igénybevételét további adatok bekéréséhez, illetve a FELHASZNÁLÓ egyenlegének feltöltéshez és/vagy az egyenleg terheléséhez kötni. TRAVELORIGO a TRAVELIUM SOFTWARE különböző moduljainak igénybevételének feltételeit a szolgáltatás igénybevételekor az általa meghatározott szerződési feltételekhez képest bővítheti.
2.4.    A regisztráció a TRAVELIUM SOFTWARE regisztrációs felületén elérhető regisztrációs űrlap valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével történik.
2.5.    A FELHASZNÁLÓ felelőssége a felhasználói név és jelszavak titkosságának megőrzése.
2.6.    A FELHASZNÁLÓ a regisztrációval összefüggő valamennyi tevékenységéért saját maga felel.
2.7.    A FELHASZNÁLÓ köteles haladéktalanul tájékoztatni TRAVELORIGOt a saját regisztrációkor megadott adatainak bármilyen jogosulatlan felhasználásáról, illetve a tapasztalt, és a biztonságot sértő eseményről.
2.8.    A TRAVELORIGO kizárja a felelősséget a felhasználói neveknek és jelszavaknak a FELHASZNÁLÓk tudtával, vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő, TRAVELORIGO önhibáján kívül keletkező károkért.
2.9.    A FELHASZNÁLÓ felelősséggel tartozik a saját felhasználói nevének és jelszavának illetéktelen használatával a TRAVELORIGOnak vagy más harmadik személynek okozott károkért.
2.10.    A TRAVELORIGO jogosult arra, hogy amennyiben a FELHASZNÁLÓ valótlan adatokat ad meg a regisztrációja során, vagy több alkalommal is regisztrál, úgy a FELHASZNÁLÓnak  TRAVELORIGO a TRAVELIUM SOFTWAREhez történő hozzáférését korlátozza vagy megtagadja.
2.11.    Amennyiben a FELHASZNÁLÓnak a regisztráció során vagy annak bővítése során kötelezően megadandó adataiban bármilyen változás történik, a FELHASZNÁLÓ köteles ezeket regisztrációs adataiban haladéktalanul módosítani.


3.    LICENCE DÍJ nélkül igénybe vehető szolgáltatások
3.1.    A sikeres regisztrációt követően a FELHASZNÁLÓ használhatja a TRAVELIUM SOFTWARE-t - a FELHASZNÁLÓ számára egyenleg feltöltés nélkül elérhető - éppen aktuális moduljait. A TRAVELIUM SOFTWARE aktuális moduljainak, illetve a FELHASZNÁLÓk számára elérhetővé tett moduljainak körét TRAVELORIGO határozza meg. Ezek változtatásának, illetve az igénybevétel feltételeinek módosításának jogát– legyen az anyagi vagy bármely egyéb feltétel – TRAVELORIGO fenntartja.


4.    LICENCE DÍJ fizetés és számlázás
4.1.    A licence díj fejében igénybe vehető funkciók használatára a FELHASZNÁLÓ fizetést követően válik jogosulttá.
4.2.    A fizetés történhet banki átutalással, VPOS terminálon keresztül történő bankkártyás fizetéssel, vagy egyéb a TRAVELORIGO által biztosított elektronikus fizetés útján. A banki átutalás költségei a FELHASZNÁLÓt terhelik.
4.3.    Az elektronikus számla, a jóváírás pillanatában, a FELHASZNÁLÓi fiókban megadott számlázási adatok alapján kerül kiállításra. Az elektronikus számlát TRAVELORIGO email útján továbbítja a FELHASZNÁLÓNAK, a fiókjában megadott email címre. A TRAVELORIGO papíralapú, nyomtatott számlát nem készít. A fizetés teljesítési napja a TRAVELORIGO számláján lévő jóváírás napja.

 

TARTALMAK MEGJELENTETÉSE FELHASZNÁLÓ MINT TARTALOMSZOLGÁLTATÓ PARTNER ÁLTAL


5.    Felhasználóra, mint tartalomszolgáltatóra vonatkozó jogok és kötelezettségek
5.1.    Ajánlat: Amennyiben a FELHASZNÁLÓ saját médiafelületeinek, szolgáltatásának, termékének értékesítése céljából töltött fel tartalmakat a TRAVELIUM SOFTWAREbe és TRAVELORIGO-val külön megállapodást kötött erre vonatkozóan, úgy a TRAVELORIGO minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a FELHASZNÁLÓ hirdetései a lehető legmagasabb marketing értékkel bírjanak, figyelembe véve a FELHASZNÁLÓ iránymutatását a megjelenések helyeire és időtartamára vonatkozóan. A Travelorigo Weboldalakon található Ajánlatokat Travelorigo voucherrel is igénybe lehet venni.
5.2.    Amennyiben a felek erről kimondottan nem rendelkeztek, a FELHASZNÁLÓ tudomásul veszi, hogy a TRAVELORIGO nem garantálja, és nem garantálhatja: bármely hirdetés elhelyezését, pozícióját, valamint a megjelenés időzítését, vagy a hirdetések letöltéseinek, megjelenéseinek, konverzióinak, illetve a rájuk történő kattintások számát.
5.3.    Az Ajánlatban feltüntetett képek illusztrációk, melyek valósak, de esetenként kis mértékben eltérhetnek a helyszíni körülményektől. Arra törekszünk, hogy az illusztrációk a lehető legjobban mutassák be az adott szolgáltatást, látnivalót, élményt. A földi-, vízi-, légi járművek és a környezetnek egyes részletei különbözhetnek az adott helyszíneken.
5.4.    A Travelorigo Ajánlatokban fellelhető helyszínek és szolgáltatások: az Ajánlatok a leggondosabban kiválasztott helyszíneken kerülnek megrendezésre, azonban az is előfordulhat, hogy valamelyik helyszínen Travelorigo-tól független okok miatt a szolgáltatás már nem elérhető. Amennyiben az Ajánlat egy utazás, annak kezeléséről a Travelorigo Utazási Szerződése rendelkezik.  Amennyiben a FELHASZNÁLÓ által kiválasztott helyszín szolgáltatása program és megszűnik, Travelorigo felajánl helyette egy másikat. Előfordulhat, hogy más szolgáltató működteti, Travelorigo által javasolt szolgáltatást más működteti és nem az, amelyet eredetileg FELHASZNÁLÓ választott. Néhány Ajánlat helyszíne a megjelölt várostól távolabbi területeken helyezkedik el, de minden esetben gépjárművel megközelíthető helyen. Minden helyszínen fellelhető szolgáltatás saját szabályokkal és feltételekkel működik, amelyet Ajánlatban Travelorigo feltüntet. Ezeket minden vásárló FELHASZNÁLÓnak figyelembe kell vennie.
5.5.    Ajánlat becsült időtartama: Amennyiben Ajánlat tartalmaz megadott időtartamot, az egy becsült értéket jelent, mely a helyszíntől függően változhat. A Travelorigo által megadott időtartamok tájékoztató jellegűek, melyeket Travelorigo igyekszik betartani, betartatni. A FELHASZNÁLÓ által vásárolt Ajánlat szolgáltatásán esetenként többen vesznek részt egyszerre, így előfordulhat, hogy egy kicsit várakozni is kell. A programtervezetet Travelorigo tájékoztatásnak szánja, esetleges változások lehetnek az események sorrendjében.
5.6.    Az Ajánlathoz tartozhatnak korlátozások is. Ezeket a korlátozásokat (pl. korra, egészségre, súlyra, magasságra vonatkozóan) Travelorigo részletesen feltünteti az Ajánlat leírásánál. A FELHASZNÁLÓ felelőssége leellenőrizni, hogy eleget tesz-e a megadott feltételeknek. Ne vegyen részt az Ajánlat által leírt szolgáltatáson anélkül, hogy meggyőződne a korlátozásokról. Ha bizonytalan ezzel kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban, kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat.
5.7.    A Travelorigo Ajánlatok egy része függ az időjárási körülményektől, ezért javasoljuk, hogy rossz idő esetén FELHASZNÁLÓ tájékozódjon arról, hogy az Ajánlatban szereplő szolgáltatás megrendezésre kerül-e. Ha az időjárás miatt elmarad az Ajánlatban szereplő szolgáltatás, feltétlenül lehetősége lesz egy új időpont lefoglalására. Természetesen az új időponthoz kötött Ajánlat szintén függhet az időjárástól.
5.8.    Időpontfoglalás: Travelorigo voucher felhasználása a szolgáltató partnereink által felkínált szabad időpontokban lehetséges. A foglalható időpontokról friss információkat Travelorigo-tól, vagy Travelorigo partnereitől kaphat a voucheren, illetve a voucher-érvényesítést követően kapott tájékoztató lapon feltüntetett elérhetőségeken. Travelorigo Partnerei minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy biztosítsák a FELHASZNÁLÓ által kiválasztott időpontot. Javasoljuk, hogy foglalását minimum 1 héttel a kiválasztott időpont előtt végezze el, illetve még korábban, ha ünnepnapra vagy hétvégére kíván időpontot foglalni.
5.9.    Amennyiben az Ajánlat szolgáltatásának teljesítéséhez szükséges eszközt (pl. felszerelés) Travelorigo partnere nem tudja biztosítani a kiválasztott napra (pl. meghibásodás miatt), Travelorigo fenntartja annak a jogát, hogy az adott eszközt másik a leírásban szereplővel megegyező eszközzel helyettesítse. Amennyiben ez nem lehetséges, Travelorigo fenntartja az Ajánlatban szereplő szolgáltatás időpontjának lemondási jogát és lehetőség van új időpont foglalására.


6.    Jótállás
6.1.    A FELHASZNÁLÓ kijelenti és garantálja, hogy, minden olyan információ, amelyet a FELHASZNÁLÓ a TRAVELORIGO számára megadott, helyes és aktuális.
6.2.    A FELHASZNÁLÓ kijelenti és garantálja, hogy rendelkezik valamennyi szükséges joggal ahhoz, hogy felhatalmazhassa a TRAVELORIGO-t, a FELHASZNÁLÓ hirdetési tartalmait tárhelyükön tárolják, háttértárba mentsék, átirányítsák, másolják, módosítsák, terjesszék, újraformatálják, reprodukálják, publikálják, megjelenítsék, közvetítsék és terjesszék (beleértve minden tartalmi és kreatív vagy képi elemet) és minderre ezennel fel is hatalmazza a TRAVELORIGOt a Felek által kötött szerződéssel összhangban történő ilyen használatra.
6.3.    A FELHASZNÁLÓ kijelenti és garantálja hogy az általa felhasználásra átadott tartalmak (beleértve - de azokra nem korlátozva - a tartalmi és kreatív vagy képi elemeket) nem törvénysértők és nem buzdítanak törvénysértésre vagy a hatályos rendeletek, illetve szabályok megszegésére (beleértve, de nem csak erre korlátozva, a Nemzeti Hírközlési Hatóság szabályzatát és az ennek megfelelő bármely más hirdetési szabvány eljárási szabályzatait más joghatóságokban), nem sértik külső fél szellemi tulajdonjogait és nem tartalmaznak káros, sértő, szemérmetlen, fenyegető vagy rágalmazó anyagot. Az e pontban említettek nem korlátozzák és nem zárják ki a FELHASZNÁLÓ felelősségét csalás esetén.
6.4.    FELHASZNÁLÓ tudomásul veszi, hogy a TRAVELIUM SOFTWARE-be feltöltött vagy megjelentett adatok, anyagok, információk tartalmáért a FELHASZNÁLÓ felelősséggel tartozik, valamint azt, hogy az illegális tartalmak megjelentetése vagy elhelyezése hatósági eljárást vonhat maga után.
6.5 FELHASZNÁLÓ tudomásul veszi, hogy a TRAVELIUM SOFTWARE, vagy annak kiszolgáló portáljaihoz történő belépéssel FELHASZNÁLÓról TRAVELORIGO adatokat gyűjthet, azokat elemezheti és saját célra azokat felhasználhatja.


FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, MINT VÁSÁRLÓ ÁLTAL


7.    Travelorigo voucher
7.1.    Minden voucheren szerepel egy voucher szám és egy biztonsági kód, amelyeket FELHASZNÁLÓ általi Ajánlat vásárlás esetén az ügyfélszolgálatunkkal történő kapcsolatfelvételkor minden esetben meg kell adni. A vásárolt Travelorigo voucher érvényessége a vásárlástól számított 12 hónap. A voucher érvényessége az akciós és a szezonális szolgáltatásoknál 12 hónapnál rövidebb is lehet. A lejárati dátum, azaz az érvényesség a voucheren fel van tüntetve. A voucher érvényességi ideje nem változtatható meg. A Megbízó által biztosított élményprogramon való részvételhez voucher-érvényesítés szükséges. Érvénytelen voucherrel nem lehet részt venni a programokon. Érvényesített vouchert nem lehet ismételten felhasználni. A voucher felhasználása előtt minden esetben időpont-egyeztetés szükséges. TRAVELORIGO nem vállal felelősséget a voucher elvesztéséért, vagy az azzal történő visszaélésért. A programon a résztvevő saját felelősségére vehet részt. A Travelorigo voucher átruházható, így ajándékba is adható, de ez nem minden esetben történhet térítésmentesen. A szervezett időpontokhoz, utazásokhoz, szállásokhoz kötődő vouchereken az általános előirányzattol a szolgáltató által biztosított egyedi feltételek is szerepelhetnek, amelyek felülírhatják az általános voucherkezelésben foglaltakat.


8.    Megrendelt voucher lemondása, cseréje
8.1.    A megrendelt szolgáltatás vagy termék lemondását online rendelt voucherek esetén a webáruházunkból történő letöltésig, az elegáns borítékban rendelt voucher esetén a kézbesítő futárnak történő átadásig vagy a postai úton történő kézhezvételig áll módunkban elfogadni. Az esetleges módosítási kérését az info@travelorigo.com ügyfélszolgálati e-mail címre kérjük eljuttatni.
8.2.    Előfordulhat, hogy rajtunk kívülálló okokból következően (pl. időjárás vagy műszaki okok miatt) le kell mondani egy adott élmény, szolgáltatás időpontját. Lehetőség szerint a lehető leghamarabb értesíteni fogja szolgáltató partnerünk az ilyen lemondásról, valamint felajánl alternatív időpontokat. Sajnos TRAVELORIGO-nak nem áll módjában megtéríteni Önnek a lemondás miatt fellépő esetleges költségeket.


9.    Kártalanítás
9.1.    A FELHASZNÁLÓ kártalanítja és megvédi a TRAVELORIGO céget, annak ügynökeit, leányvállalatait, igazgatóit, tisztviselőit, alkalmazottait és Partnereit ("A TRAVELORIGO kártalanított személyei") minden olyan követeléssel, veszteséggel, felelősséggel, kiadással, kárral és kifizetett összeggel szemben (beleértve a jogi díjakat és perköltségeket), amely amiatt éri a TRAVELORIGO kártalanított személyét, mert a FELHASZNÁLÓ megszegte a jelen Szolgáltatási Szerződés bármely pontját.
9.2.    A FELHASZNÁLÓ ennek keretében köteles a TRAVELORIGOval együttműködni, amennyiben az általa felhasználásra átadott tartalmak (beleértve - de azokra nem korlátozva - a tartalmi és kreatív vagy képi elemeket) a 9.1. pontba ütköznek és ezzel kapcsolatosan bármilyen eljárás indul. TRAVELORIGO kérésére FELHASZNÁLÓ ennek keretében köteles segítséget nyújtani, esetlegesen tárgyalásokon részt venni, bizonyítékokat beszerezni és azokat bemutatni.
9.3.    Amennyiben TRAVELORIGO vagy partnerének mulasztásából illetve hibájából adódóan bármilyen követeléssel él Travelorigo vouchert vásárló FELHASZNÁLÓ, TRAVELORIGO partnere kárpótlási kötelezettsége nem haladja meg a vásárolt Travelorigo voucher eredeti értékét.


10.    Közvetített szolgáltatás
10.1.    A FELHASZNÁLÓ vállalja, hogy a TRAVELORIGO által közvetített partnerekkel, a Felek által tárgyalt konkrét médiatermékkel, médiahirdetéssel egyéb értékesítéssel kapcsolatban közvetlen kommunikációt nem folytat, a felmerülő kérdéseket, problémákat a TRAVELORIGOn keresztül bonyolítja.
10.2.    TRAVELORIGO szerződéses partnerei vállalják, hogy amennyiben az általuk TRAVELORIGO részére biztosított médiafelületek, leírások, képek, tartalmak értékesítésre kerülnek, az érintett médiafelületekkel, tartalmakkal, leírásokkal kapcsolatos értékesítéssel kapcsolatban statisztika adási kötelezettségük keletkezik TRAVELORIGO felé. A statisztikai adatokat TRAVELORIGO részére az érintett médiafelület, tartalom, leírás felhasználási időszakát követően kell biztosítani TRAVELORIGO részére. TRAVELORIGO fenntartja a jogot a statisztikai adatok felhasználási időszak alatti bekérésére.
10.3.    Amennyiben TRAVELORIGO felé FELHASZNÁLÓ közvetítőként jár el, FELHASZNÁLÓ kötelezettséget vállal arra, hogy 3. fél nevét és címét az árajánlatkérés időpontjában TRAVELORIGO rendelkezésére bocsátja.


11.    Tiltott használat
11.1.    A FELHASZNÁLÓ nem teheti meg és nem engedheti meg külső félnek a következőket:
- a TRAVELIUM SOFTWARE tisztességtelen módon történő használatát, ideértve, de arra nem korlátozva, az eddigiekben meghatározott általánosságokat,
- nem hirdethet olyan tartalmat, szolgáltatást, terméket vagy anyagot, amely bármely olyan állam vagy ország érvényes törvényeit vagy törvényi előírásait sérti, amelyben a FELHASZNÁLÓ hirdetése megjelenik, elhelyezésre kerül, vagy más módon elérhetővé válik;
- nem sértheti meg azokat a technikai specifikációkat, a tartalom szerkesztési és hirdetési irányelveket, és/vagy bármely kimondott irányelvet, melyek a TRAVELIUM SOFTWARE portálrendszeren vannak közzétéve, s amelyeket rendszeresen felülvizsgálnak, különös tekintettel - de nem csak erre korlátozva - a TRAVELORIGO adatvédelmi irányelveit és a Védjegyekkel kapcsolatos útmutatókat.
11.2.    A FELHASZNÁLÓ nem bonyolódhat olyan egyéb illegális vagy csalárd tevékenységekbe, melyeket a tartalmak megjelenési államának vagy országának törvényei tiltanak; a FELHASZNÁLÓ hirdetésének részeként nem alkalmazhat hivatkozást más webhely(ek)re (kivételt képez a TRAVELIUM SOFTWARE rendszerén kifejezetten webcímek számára kijelölt cellákat, vagy Felek külön megállapodása esetén); nem jelentethet meg egyszerre több ugyan olyan tartalmat, amelyek tartalmilag nem vagy csak alig különböznek és ugyanazon a keresési eredményoldalon jelennek meg.


12.    Tiltott termékek és szolgáltatások
12.1.    A TRAVELIUM SOFTWARE-be betölteni vagy azon keresztül megjelentetni tilos az alábbi listán szereplő vagy azokhoz hasonló tartalmakat (áruk, termékek, szolgáltatások). A lista bővítésének, módosításának jogát a TRAVELORIGO fenntartja:
12.2.    veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag;
12.3.    gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;
12.4.    alkohol, kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői szeszes ital;
12.5.    lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
12.6.    hamis vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);
12.7.    hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;
12.8.    olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
12.9.    szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;
12.10.    emberi szerv, szövet;
12.11.    engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök(tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, ide értve a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, vipera, nundzsaku, 20 gramm töltőanyagot meghaladó gázspray, stb);
12.12.    értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
12.13.    üdülési csekk, hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (pl. csekk), kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
12.14.    kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica;
12.15.    bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;
12.16.    egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;
12.17.    vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver;
12.18.    aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám;
12.19.    TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz;
12.20.    olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;
12.21.    online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító FELHASZNÁLÓnév, jelszó, FELHASZNÁLÓi fiók, ideértve a TRAVELORIGO azonosítókat is;
12.22.    személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, valamint közösségi oldalak (pl. Facebook, Twitter, GMail, stb), e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívó;
12.23.    minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;
12.24.    durván pornográf termék, anyag, illetve szexuális szolgáltatás.


13.    TRAVELORIGO saját felelőssége
13.1.    A TRAVELORIGO semmilyen felelősséget nem vállal a TRAVELIUM SOFTWARE-n közölt információkért, a TRAVELIUM SOFTWARE használatával tett felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a TRAVELIUM SOFTWARE önhibáján kívüli hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.
13.2.    A FELHASZNÁLÓk kötelesek gondoskodni arról, hogy a TRAVELIUM SOFTWARE-n elérhetővé tett tartalmaikat szükség esetén archiválják. Archiválás hiányából eredő károkért TRAVELORIGO nem felel.
13.3.    A FELHASZNÁLÓ által a TRAVELIUM SOFTWARE használatával közzétett, vagy elérhetővé tett tartalmakat a TRAVELORIGO jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
13.4.    A FELHASZNÁLÓ által közzétett, vagy elérhetővé tett tartalomért, (ideértve a tartalom által okozott, illetve egyébként azzal összefüggésben felmerült), vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a tartalmat közzé- vagy elérhetővé tett FELHASZNÁLÓ tartozik felelősséggel. A jogsértő tartalmat a TRAVELORIGO a jogsértésről való tudomásszerzést követően haladéktalanul eltávolíthatja.
13.5.    Minden FELHASZNÁLÓ köteles gondoskodni arról, hogy az általa hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett tartalom harmadik személyek jogait vagy egyébként általában a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
13.6.    Amennyiben a TRAVELIUM SOFTWARE használatával vagy a TRAVELIUM SOFTWARE-n a FELHASZNÁLÓ által közzétett, vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, szervezet, hatóság vagy bíróság előtt eljárást indít, a felelősség kizárólag a FELHASZNÁLÓt terheli.
13.7.    Eltávolítási felhívás esetén a TRAVELORIGO a kifogásolt információt jogsértő jellegének vizsgálata nélkül azonnal törölheti, illetve a hozzáférést nem biztosítja tovább.
13.8.    A FELHASZNÁLÓ elfogadja, hogy a TRAVELORIGO a TRAVELIUM SOFTWAREt, ami folyamatos fejlesztés alatt áll, "annak adott állapotában” szolgáltatja. A FELHASZNÁLÓ a TRAVELIUM SOFTWARE fejlesztésébe nem szólhat bele, "adott állapotát" nem kritizálhatja, de építő javaslatokat tehet. A fentiekre tekintettel FELHASZNÁLÓ a szolgáltatás semmilyen részszolgáltatásával, hibájával, egyéb tulajdonságával kapcsolatban nem élhet semmilyen igénnyel vagy követeléssel TRAVELORIGO felé.
13.9.    A FELHASZNÁLÓtól származó észrevételeket, javaslatokat a TRAVELORIGO fogadja és kezeli, de kötelezettséget nem vállal azok követésére.
13.10.    A TRAVELORIGO nem vállal felelősséget a FELHASZNÁLÓ által létrehozott, illetve nyilvánosságra hozott tartalomért, a tartalmak letöltése során bekövetkezett kárért, így:
-    tartalmak értesítés nélküli vagy
-    értesítéssel egybekötött törlésének,
-    az oldal időleges, vagy örök, részleges vagy teljes leállásának következtében bekövetkező kárért.
13.11.    A TRAVELORIGO a FELHASZNÁLÓt felhasználónév és jelszó alapján azonosítja. Ezek a TRAVELORIGO önhibáján kívüli kitudódásából, elvesztéséből, elfelejtéséből adódó károkért a TRAVELORIGOt nem terheli felelősség.
13.12.    Új jelszó kizárólag a regisztrációkor megadott e-mail címre kérhető, vagy a FELHASZNÁLÓnak egyedileg biztosított jelszóval ellátott fiókjában módosítható.
13.13.    A FELHASZNÁLÓ biztonsága szempontjából elsőrendű fontosságú, hogy jelszavuk ne legyen egyszerűen kitalálható, illetve legalább kéthavonta változtassák meg azt.
13.14.    A TRAVELORIGO nem vállal felelősséget az oldalain elhelyezett tartalmak szerzői jogainak tisztaságáért, de mindent megtesz azért, hogy jogsértő tartalmakat a FELHASZNÁLÓk ne tölthessenek fel, illetve a már feltöltött jogsértő tartalmat a moderátorok eltávolítsák.


14.    Titoktartás
14.1.    A Felek által külön kötött Szerződés időtartama alatt, továbbá annak lejártát követő két évig egyik fél sem hozhatja külső fél tudomására a másik fél Bizalmas Információit a másik fél előzetes írásos (ideértve az e-mailt) engedélye nélkül, kivéve az itt szabályozott módon. Bármely FELHASZNÁLÓ jelszó a FELHASZNÁLÓ Bizalmas Információjaként kezelendő és a FELHASZNÁLÓ teljes mértékben felelős az ilyen jelszavak megóvásáért a FELHASZNÁLÓ online fiókjának a FELHASZNÁLÓ és/vagy egy harmadik fél általi használata kapcsán. Bizalmas információnak minősülnek (1) a hirdetések (beleértve a tartalmi és kreatív elemeket) megjelenésük előtt; (2) a Felek által kötött Szerződés feltételei; és (3) minden egyéb olyan rendszerinformáció vagy technológiai hozzáférés, amelyet a TRAVELORIGO bocsátott a FELHASZNÁLÓ rendelkezésére, és a felfedés időpontjában írásban bizalmas információnak és/vagy tulajdonnak minősített.
14.2.    Nem minősül "Bizalmas információnak" olyan adat, amely már törvényes úton nyilvánosságra került, vagy (1) függetlenül, a másik fél Bizalmas információihoz történő hozzáférés nélkül lett kifejlesztve; (2) beszerzése törvényes úton történt egy külső féltől; vagy (3) felfedését törvény vagy hatóság megköveteli.
14.3.    A FELHASZNÁLÓ tudomásul veszi és elfogadja, hogy az általa a TRAVELORIGO cégnek megadott hitelkártyaadatokat, valamint a kapcsolódó számlázási és fizetési adatokat a TRAVELORIGO megoszthatja olyan cégekkel, amelyek a TRAVELORIGO cégnek dolgoznak, kizárólag hitelkeret-ellenőrzési és kifizetési célból és/vagy a FELHASZNÁLÓ fiókjának kiszolgálása céljából.


15.    A TRAVELORIGO és a FELHASZNÁLÓ közötti jogviszony megszűnik
15.1.    Ha a FELHASZNÁLÓt véglegesen kitiltják a TRAVELIUM SOFTWARE rendszerből (hozzáférését véglegesen megszüntetik).
15.2.    Amennyiben a FELHASZNÁLÓ 12 hónapot meghaladó időtartamban figyelmeztetés ellenére sem lép be a TRAVELIUM SOFTWARE-be, TRAVEELORIGO egyoldalúan megszüntetheti közös jogviszonyukat.
15.3.    Amennyiben a FELHASZNÁLÓ megszegi a jelen ÁFF feltételeit.
15.4.    Szerződésszegés esetén az TRAVELORIGO fenntartja a jogot a FELHASZNÁLÓ regisztrációjának, és valamennyi a felhasználói profilhoz tartozó adat törlésére, amely esetben a Felek közti jogviszony automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik.


16.    Jogutódlás
16.1.    A felek csak a másik fél írásos beleegyezésével ruházhatják át vagy adhatják át a Felek közti Szerződés hatálya alá eső jogaikat és/vagy kötelességeiket (az ilyen beleegyezés nem tagadható meg vagy nem késleltethető ésszerű ok nélkül), de a TRAVELORIGOnak jogában áll beleegyezés nélkül átruházni vagy más módon átadni a jelen ÁFF, ÁSZF és egyéb szerződés hatálya alá eső jogait és kötelességeit leányvállalatainak vagy holdingtársaságának, vagy a TRAVELORIGO tulajdonát nagy részben vagy teljes egészében felvásárló félnek.


17.    Egyéb rendelkezések
17.1.    Amennyiben az ÁFF valamely rendelkezése érvénytelen az nem jelenti az egész szabályzat érvénytelenségét.
17.2.    Az ÁFF-re nézve Delaware (USA) állam jogának rendelkezési az irányadók.

Utolsó frissítés dátuma: 2022. Szeptember 04.